Unitat 3. Mural de dones que fan país

Dones rellevants que dignifiquen el nostre territori, la nostra cultura i la nostra llengua

La història que hem aprés moltes generacions ha estat escrita per homes amb una visió des del patriarcat i l’androcentrisme. Aquesta realitat ha fet que les dones que també han contribuït al progrés de la humanitat hagen estat invisibilitzades i silenciades i, com a conseqüència, ens hem perdut una visió històrica fonamental, la de l’altra meitat de la població, la de les dones.
La manipulació que s’ha fet del relat històric ha tingut unes greus conseqüències, ja que les noves generacions no han comptat amb referents femenins que motivaren i impulsaren la societat a integrar les dones en l’esdevenir cultural, intel·lectual, social, etc.
Si volem un món democràtic, obert, plural, des de la igualtat entre homes i dones, hem de reconstruir la història, hem de refer una realitat tapada i amagada per a la qual cosa hem de rescatar les dones que han sigut protagonistes en un món d’homes i reconéixer l’esforç i el sacrifici que els va suposar la seua valentia i atreviment per ocupar un lloc en la història de la humanitat.

OBJECTIUS

  1. Conéixer la vida de dones significatives en la història dels territoris de llengua catalana.
  2. Descobrir les aportacions, silenciades, de dones en el món de la ciència, la tecnologia, l’esport, la música, etc.
  3. Fer un mapa de dones significatives catalanes, valencianes i mallorquines.

METODOLOGIA

Metodologia significativa
Gestionar la informació. Recursos (ús de les TIC)
Construir coneixement. Metodologia (ús de les TAC)
Compartir coneixement. Espais virtuals (ús de les TEP)
Expressió oral
Expressió escrita

COMPETÈNCIES CLAU

CCL. Competència en comunicació lingüística
CPAA. Competència per a aprendre a aprendre
CSC. Competències socials i cíviques
SIEE. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
CEC. Competència en consciència social i expressions culturals


BIBLIOTECA

1. Dones valencianes en majúscules

Amb motiu del 8 de març, El Tempir engega la nova campanya “Dones valencianes, en majúscules!” Aquesta iniciativa pretén donar a conéixer dotze dones valencianes que, al llarg del temps, han destacat pel seu treball tenaç a favor de la igualtat de gènere, la coeducació, el progrés de la societat valenciana i per un compromís ferm amb la llengua pròpia del País Valencià. Mitjançant dotze imatges i cites, repassarem el pensament i la posició pública d’aquestes dones quant a la necessitat de construir una societat igualitària sense oblidar el paper vertebrador que el valencià ha de jugar en la cohesió social.

https://eltempir.cat/dones-valencianes/


2. Diccionari biogràfic de dones

Diccionari en línia d’accés públic i gratuït que ofereix un extens recorregut al llarg de la història dels territoris de parla catalana entre els segles I i XXI a través de 655 biografies. Un projecte que vol posar de relleu la participació de les dones en la història de la societat catalana.

https://dbd.vives.org/


3. Dones i valencianisme

Les persones que conformen aquest projecte són dones, nascudes als 40 i 50, amb una vinculació demostrable amb el món feminista i amb el valencianista. Dones que han sigut pioneres en els seus àmbits, com és el cas de la cantant i música Araceli Banyuls, que es va obrir via en el món de la cançó en valencià quan molt poques dones ho feien, o Teresa Ballester, que fou alcaldessa de Pedreguer entre els anys 1999 i 2003; dones que han tingut una participació activa en els moviments socials i crítics des de ben joves, com Llum Quiñonero; que han lluitat per transformar els seus partits polítics i els seus àmbits professionals, com Adela Costa o Maria Conca; que han format part de col·lectius feministes radicals i transformadors en èpoques convulses, com Pilar Dolz; o dediquen i han dedicat part de la seua vida al canvi social des dels territoris que habiten, tot participant en col·lectius i moviments diversos, com ho fan Gloria Marín a Elx o Dolors Ibàñez a Castelló.
Aquesta selecció de dones, dins la qual podria haver-hi una gran multitud de noms, respon a criteris territorials, tot buscant una representació de nord a sud (les nostres protagonistes venen d’Elx, Alacant, Beneixama, Pedreguer, Gandia, Beniopa, València, Castelló i Morella), així com diversitat política i ideològica, sense eixir dels eixos que ens interessen en aquest projecte: el valencianisme i el feminisme. Amb tot, volem insistir que aquest és un projecte en construcció, dins el qual volem comptar amb moltes més dones que puguen explicar les seues històries de vida i aportar la seua experiència, que ens traslladen discursos que ens ajuden a situar-nos com a dones i com a valencianes, i ens permeten aprofundir en tot allò que s’engloba dins aquesta intersecció.

https://fundacionexe.org/donesivalencianisme/entrevistes/


4. 7 dones revolucionàries catalanes que van lluitar contra el patriarcat

Molts àmbits de la societat encara es converteixen en obstacles per a moltes dones que topen amb una estructura patriarcal. Recordem set exemples de dones revolucionàries catalanes que es van convertir en referents de les seves professions.

https://beteve.cat/historia/dones-revolucionaries-catalanes-patriarcat/


5. Genealogia illenca en clau de dona

Balears recupera els noms, llinatges i rostres d’algunes de les dones que formen part de la nostra història. Ací fem palesa una breu pinzellada de les seues històries de vida.

https://www.dbalears.cat/balears/especials/2017/03/07/299346/genealogia-dones.html


RECURSOS OBERTS

Música

Escoltem la cançó Te’n podria dir mil, la podem cantar i després fer una posada en comú o una dinàmica de grup per a expressar oralment què pensem del que diu la seua lletra.

Escoltem la cançó Te’n podria dir mil, la podem cantar i després fer una posada en comú o una dinàmica de grup per a expressar oralment:

  1. Quines són les idees principals que s ́hi posen de manifest.
  2. Hi estem d’acord?
  3. Busquem una cançó en català que tracte el mateix tema. L’escoltem i la cantem

Escoltem la cançó Te’n podria dir mil, la podem cantar i després fer una posada en comú o una dinàmica de grup per a expressar oralment:çó mentre seguim la lletra en català.

  1. Quines són les idees principals que s ́hi posen de manifest.
  2. Hi estem d’acord?
  3. Busquem una cançó en català que tracte el mateix tema. L’escoltem i la cantem.
  4. Pensem i creem una, o més d’una nova estrofa, i la cantem.

Videoclip resultant del projecte “Igualem-nos / Música per a la igualtat”, dirigit per la professora Laura Capsir Maiques durant el curs 2016-17 a l’aula de música de l’IES Càrcer.

Lletra de Te’n podria dir mil


AVALUACIÓ

We want your feedback

Your opinion is important for us


CONTACT